Şube Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi,Süzel Bulvarı,Gül 08-01 D-4 No:21 Daire:68 Başakşehir/ISTANBUL
Merkez Merkez : Şükrüpaşa Mahallesi Arda Caddesi Karabıçak Residance F Blok - Giriş Kat No: 5 - 6 Edirne/Türkiye

Yaşamımızdaki acı veren deneyimlerimizin ve stresin yarattığı olumsuz etkileri dönüştürmeye yönelik kısa süreli, beden merkezli, duyumsama, imgeleme ve içsel olarak dönüştürüp, iyileşme yaklaşımıdır. Kendi kaynaklarımızı fark ederek, yaşadığımız acı veren deneyimlerimizi ayrıştırıp yeniden yapılandırarak, yaşamla bağın bütünlük içinde tekrar kurulabilmesidir.

Somatik Deneyimleme (SE) travma semptomlarının çözümlenmesini ve kronik stresin hafifletilmesini sağlayan güçlü bir psiko-biyolojik yaklaşımdır. SE travmatik stresi çözümlemek ve stres ve travma ile başedebilme kapasitesini arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. birçok alanda uygulama alanı bulmuştur. Bedeni duyumsamalar yoluyla farkındalığa getirerek fizyolojimizi ve sinir sistemimizi düzenlemeyi içerir. Somatik Deneyimleme, bedendeki duyumların farkındalığı takibini bir yol haritası olarak kullanır. Böylece deneyimin derinleşmesine ve yaşantının zenginleşmesine de yardımcı olur.

Travma akışkan ve uyumlu kalması gereken bir biyolojik tepkinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu tepkinin sıkışıp kalması, uyumsuzluk göstermesi sinir sistemi açısından son derece dezavantajlı bir durumdur. Uyumsuzluk yaratan bir tepki hastalık değil, rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık eğer giderilmezse orta dereceli sıkıntı yaratan bir durumdan tamamıyla  güçsüz bırakan, yaşamsal işlevleri altüst eden bir hal alır. Ancak söz konusu uyumsuzluğun içinde bile bir akışkanlık potansiyali mevcuttur. Temas etmek, bağlantı kurmak gevşemeyi sağlamak için önemli bir adımlardır. Gevşeme sıkışan enerjinin dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Genç  bir ağaç yaralandığında o yaranın etrafında dolaşarak büyür. Ağaç büyümeyi sürdürürken söz konusu yara ağacın büyüyen gövdesine oranla küçük kalır. Budaklı gövdeler ve şekilsiz dallar yaranma ve engellerin zamanla aşılıp üstesinden gelindiğini bize anlatır. Travma, insan söz konusu olduğunda da aynı bu şekilde şekillenir. Fakat bir farkla.

Eğer tarvmatik etkiyle başa çıkamıyorsanız ağacın gövdesi değil yara büyür ve ağacı sağlıksız hale getirir.

Geçmişi değiştirmemiz mümkün değil. Geçmişi değiştirmek aslında önemli de değil. Şimdiki zamanda var olmayı  öğrendiğinizde geçmiş sorun olmatan çıkar.

Somatik Deneyimleme açığa çıkamamış enerjinin açığa çıkmasını sağlayarak bedeni özgürleştirir. Elbette düşünceler ve duygularla çalışmak önemlidir. Fakat travmanın beden üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Ve unutulmamalıdır ki insan sadece zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerden ibaret değildir. Somatik Deneyimleme bedenin şifresini çözüyor ve ilginç bir şekilde bedenin anahtarı zihin ve duygunun kapılarını da aralıyor.

Günlük hayatımızı çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalarak sürdürmeye çalışıyoruz. Doğal olarak sempatik sinir sistemimiz, parasempatik olana göre daha aktif olmak zorunda. Sinir sistemimizde  geçmiş travmalarının gerilimleri duruyor ve bu bizi tahammülsüz bir toplum haline getirdi. Bireysel manada ise çoğumuzun psikolojik süreçleri bedenlerine yansır hale geldi. Somatik Deneyimleme yaklaşımı ve bu yaklaşımla oluşturulabilecek  bireysel ve toplumsal projeler tüm bunlara bir çeşit çözüm sunabilir.