Şube Bahçeşehir 2.kısım Mahallesi,Süzel Bulvarı,Gül 08-01 D-4 No:21 Daire:68 Başakşehir/ISTANBUL
Merkez Merkez : Şükrüpaşa Mahallesi Arda Caddesi Karabıçak Residance F Blok - Giriş Kat No: 5 - 6 Edirne/Türkiye

Danışana ve onun sistemine (ailesine, şirketine vb.) daha uyumlu, etkin, yaratıcı, gelişim ve yaşama daha bütünlüklü yönelim hareketleri alternatiflerini çeşitlendirmeye yönelik hizmet vermek. Danışanın kendine, sistemlerdeki konumuna, iletişim, etkileşimlerine ve ilişki kurma tarzlarına yönelik algısına, bunların oluşturduğu duygulanımlarına ve deneyimlerini anlamlandırmasına yeniliklerin, farklılaşma olanaklarının sunulması, davranış repertuarının zenginleştirilmesi yönünde çalışmak. 

  • Kişinin yaşamındaki sorunlarını sadece bireysel öyküsü ile sınırlamayıp, kuşaklar arası etkiyi de araştırıp, kişinin yaşamında ve ilişkilerindeki süregelen kısır döngüyü, dolanmışlıklarını ve var olmak için oluşturduğu paternleri görmesini sağlamak. Bu kısır döngüden çıkmak için kişiye potansiyellerini hatırlatıp, yaşamdaki ilişki kurma ve sürdürme olanaklarını arttırmaya destek olmak.

  • Kurum ve kuruluşlara mesleki ve kişisel sistem dizimleri uygulamak, sistemik kurumsal, yönetim ve idari danışmanlık yapmak.

  • Kişi ve kurumların kişisel ve profesyonel potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik farkındalık gelişim ve çözüm seçeneklerini artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmalar yürütmek ve yönetim içinde uygulamaya geçirmek.

  • Bireylerin veya kurumların gelişim ve değişim süreçlerine refakat etmek, bireysel ve kurumsal potansiyelin genişlemesini ve çözüm olanaklarının artmasını sağlamak.

  • Bireylerin içinde kendi davranış biçim ve motiflerini gözden geçirip, hedef belirlemeye ve alternatif stratejiler oluşturmaya, gelişim ve değişim süreçlerinin bloke olmasını önlemeye ve dengeli ilişkiler sürdürebilmelerine hizmet etmek.